Označba porekla blaga "Idrijska čipka" 

 

Pomembna prelomnica v čipkarstvu je leto 2000, ko je Občina Idrija na Uradu za intelektualno lastnino ime idrijska čipka zavarovala z označbo porekla blaga »Idrijska čipka«. . To skladno s slovensko zakonodajo sporoča, da so čipke, ki nosijo oznako idrijska čipka, izdelane na območju Dežele idrijske čipke, da so iz naravnih materialov, sklekljane v tradicionalnih tehnikah, na vzorcih, ki so kopija čipkarske dediščine ali elementi čipkarske šole ali avtorske čipke, in izpolnjujejo predpisane zahteve o kakovosti. Prav zaradi zahteve po preverjanju kakovosti je idrijska čipka izrazito prepoznavna. To ji omogoča natančno izdelan sistem ocenjevanja. 

Čipke, ki se lahko zavarujejo z označbo porekla blaga "Idrijska čipka", morajo izpolnjevati posebne kriterije, izpolnjevanje le-teh pa spremlja in kontrolira Odbor za označbo porekla Idrijske čipke.

 

Pogoj za pridobitev pravice do označevanja čipk z označbo porekla blaga "Idrijska čipka" je izpolnjevanje naslednjih kriterijev:

• Kulturna dediščina: Čipka izpolnjuje kriterij kulturne dediščine, če vsebuje elemente, ki so kopije čipkarske dediščine, elemente čipkarske šole ali avtorsko čipko.

• Tehnološki proces: Čipke z označbo poreklom blaga "Idrijska čipka" so izdelane v več tehnikah in z več elementov idrijske čipkarske šole.

• Območje: Območje »Dežele idrijske čipke«, ki ga sestavljajo naslednje občine oz. deli občin: Idrija, Cerkno, Logatec, Vrhnika, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Tolmin, Ajdovščina, Nova Gorica in Kanal – samo klekljarice na tem območju lahko pridobijo pravico do označevanja čipk z označbo porekla blaga "Idrijska čipka".

Izjemoma izpolnjuje ta kriterij tudi klekljarica, ki prebiva izven tega območja in opravi praktičen preizkus klekljanja pred komisijo za ocenjevanje čipk:

če je v preteklem obdobju imela stalno bivališče na območju ter je obiskovala enega od programov izobraževanja čipkarskih šol, kar dokaže z ustrezno listino (spričevalo,...) ali

če ima zaključen program Čipkarske šole Idrija za odrasle ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) klekljar.

• Material: Čipke naj bi bile narejene iz pretežno naravnih materialov: lan, bombaž, svila.

• Kakovost: Vsaka čipka ima elemente, ki so ocenjujejo z določenimi dogovorjenimi pravili.

 

Pravilnik o označbi porekla blaga "Idrijska čipka" je dosegljiv na naslednjih spletnih povezavah:

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/21554

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2000-01-2800/spremembe-pravilnika-o-oznacbi-porekla-blaga--idrijska-cipka-

 

       

 

 

Več o označbi porekla blaga "Idrijska čipka" si lahko preberete v priročniku:
Idrijska čipka – geografska označba (Andra Marinko, Aleksandra Pelhan, Irma Pervanja); Idrija, 2010. Priročnik lahko kupite v TIC Idrija na Mestnem trgu 2 ali v spletni trgovini na povezavi: http://bit.ly/2mOMTWK.

 

 

V marcu in aprilu 2018 bo potekalo ocenjevanje čipk, zato vabljeni k prijavi - več si preberite na spletni povezavi: https://goo.gl/aWnqMm