Rokodelska delavnica v izvedbi Rokodelske sekcije Društva rejcev drobnice Idrija – Cerkno

Delavnica tkanja na tkalske okvirje