UNESCO dediščina živega srebra

Ogledi stalnih razstav na gradu Gewerkenegg**