Lačni pa ne bomo.

Huda kuhna, kulinarična izkušnja festivala