UNESCO dediščina živega srebra.

Ogled Tehniškega oddelka muzeja v jašku Frančiške**