UNESCO dediščina živega srebra

VR doživetje rotacijske peči – Topilnica Hg**